Grafički dizajn koji pružamo obuhvata:
Korporativni dizajn (identitet) preduzeća, i tu spadaju:

  • Vizit kartice,
  • Memorandumi, koverte i brošure
  • Logotip

Ima tu ipak mnogo više od postavljanja logotipa i informacija za kontakt u zaglavlje lista papira. Mi smo tu da Vam pružimo impresivne i elegantno dizajniranirane korporativne detalje koji su istovetni sa vašom dugoročnom poslovnom strategijom. U današnjoj trci na tržistu, svako preduzeće pokušava da izdvoji svoj brend od gomile sličnih i da ga duboko ureže u pamćenje svojim klijentima. Da bi se tako nesto postiglo, korporativni dizajn je veoma važan preduslov!

Šta su vizit kartice i zašto je njihov izgled i kvalitet važan?

U velikom broju slučajeva, vizit kartice su prva prezentacija firme koju dajemo kada se upoznajemo sa nekim, one ostaju kod klijenta i na osnovu njih se stvara prvi utisak o firmi. Mi verujemo da su one odličan način za promovisanje posla, i baš zbog toga moraju biti veoma privlačne, a u isto vreme će pokazati klijentu koliko obraćate pažnju na svaki detalj poslovanja.

U zavisnosti od vašeg budžeta i stratečkih ciljeva, nudimo Vam dva osnovna paketa:

  • Vizit kartice štampane samo sa jedne strane
  • Vizit kartice štampane sa obe strane

Dizajniranje i izrada brošura o kompaniji i proizvodima, memoranduma i koverti
Brošure su odličan način za informisanje svojih klijenata o kompaniji, njenim planovima i ciljevima, kao i za promovisanje nekih novih proizvoda ili usluga. Pošto su one deo korporativnog identiteta preduzeća, ceo proces dizajniranja brošura mora biti krajnje ozbiljno prihvaćen, a u skladu sa njihovom svrhom, format, štampa, vrsta papira koji se koristi i sl. su stvari o kojima je potrebno dobro razmisliti.

Kontaktirajte nas u koliko Vam je potrebno:

  • Izrada web sajtova Dizajniranje brošura, prospekta, kataloga, jelovnika, cenovnika
  • Dizajniranje flajera i pozivnica
  • Dizajniranje fascikli
  • Dizajniranje postera

Dizajniranje i izrada logotipa

Dizajn definiše kompaniju i njeno poslovanje, ukazuje na njen stil i izdvaja je od konkurenata. Dizajniranje logotipa je prvi i pravi način zauzimanja važnog mesta u svesti potrošača. Imajući u vidu da je zaštitni znak nosilac celokupnog vizuelnog identiteta i da se menja retko i u izuzetnim situacijama, dizajniranje logotipa treba od početka jasno definisati i detaljno objasniti njegovo značenje, izbor boja i simbola kao i primenu. Dobar logotip je sigurno dobar znak da ćete biti zapaženi na tržištu.

Šta ukljucuje logo paket?

Po dobijanju odobranja za konačni dizajn vaš logo paket ce biti arhiviran i poslat vam na CD-u zajedno sa optimizovanim fajlovima za internet (GIF 72dpi, JPEG 150dpi), vektorskim fajlovima za štampu (*.ai, *.cdr), i slikama u visokoj rezoluciji (*.TIFF 300dpi).

Ako želite novi logotip ili redizajniranje vašeg postojećeg logotipa, mi Vam možemo asistirati u tom procesu.